Tvättstuga

Om tvättstugan


Endast lås med lägenhetsnummer får användas för bokning av tvättider.
Endast en tvättid får bokas.
Bokad tid som ej börjat användas en timme efter angiven tid, får användas av annan än den som gjort bokningen.
Det åligger var och en att se till att tvättstugan hålls ren och i gott skick. Torka av maskiner, torktumlare och bänkar samt gör rent luddlådan i torktumlaren.
Golvet sopas eller våttorkas.