Renovering av egen bostad

Information gällande renovering av egen bostad

Som bostadsrättshavare har du rätt att utföra renoveringar och underhåll av din lägenhet. Du har också en skyldighet att ta hänsyn till föreningens egendom och att inte göra något som påverkar dina grannar på ett negativt sätt.

Bostadsrättshavaren ansvarar själv för sina ombyggnationer, även felaktiga sådana och både om de skett med eller utan styrelsens tillstånd. Har du gjort en ombyggnad som är till skada eller olägenhet för föreningen kan du bli skyldig att på egen bekostnad återställa lägenheten till det skick den var före ombyggnaden. Vidare kan du bli ansvarig för kostnaden att åtgärda eventuella andra skador som uppstått på grund av ombyggnationen.

Nedan finns bostadsrättsföreningens rutin avseende ombyggnationer. Läs denna innan ett renoveringsprojekt inleds och följ de anvisningar som framgår av dokumentet.