Föreningen

Brf Flygaren 19


Bostadsrättsföreningen Flygaren 19 vänder sina fasader mot Sveavägen, Rådmansgatan och Luntmakargatan.


Kvarteret räknas ibland till Vasastan och ibland till City.
Med detta centrala läge är det lätt att besöka många av stadens kultur- och affärscentra till fots. För den som skall lite längre bort finns det en tunnelbanenedgång utanför porten.


Sveavägen är, med sina vackra träd, en av Stockholms mest kontinentala stadsgator. Här är, speciellt kring lunch, ett myller av människor på trottoarerna och under sommaren på restaurangernas uteserveringar.
På Rådmansgatan är trafikrytmen mer påtaglig medan Luntmakargatan är lugnast av de tre stråken.


Trots den aktiva trafiken kring kvarteret kan vi njuta av en betydligt lägre ljudnivå inne på vår gröna och vackra gård.


Flygaren 19 har ritats av arkitekt FO Lindström och stod färdigt 1883 (Luntmakargatan dock först 1885).


Huset renoverades grundligt 1983. Stockholms stadsmuseum bedömde huset inför renoveringen och fann att det hade stort kulturhistoriskt värde, varför det var viktigt att behålla utsidan i ursprungligt skick.


Bostadsrättsföreningen Flygaren 19 bildades 1992. Föreningen äger 50 lägenheter och 11 affärslokaler, varav fyra lägenheter är upplåtna med hyresrätt.
Dessutom finns några gemensamma utrymmen, såsom samlingslokal och tvättstuga och bastu.
Efter bildandet av föreningen har renovering av tvättstuga och gård utförts i föreningens regi. Flera bostadsrättsinnehavare har renoverat sina lägenheter och vid två tillfällen (1998 och 2002) gått samman för att bygga balkonger.