Styrelsen

Ordförande:
Ann-Christine Lindeblad
Vice ordförande/Kassör:
Samuel Jaeger
Sekreterare:
Ann Tillberg
Ledamot:
Dan Albertsson

John Larsson

Suppleanter:
Anita Wetterlöf Ajaxon

Simon Edwardsson

Elin Nassirbakly

Kontakta oss i styrelsen på styrelsen@flygaren19.se eller klicka här.