Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2023/2024.
Årsstämma 2023.


Ordförande

Ann-Christine Lindeblad

Vice ordförande

Simon Edwinsson

Sekreterare

Ann Tillberg


Ledamot

Maria Sandell

Ledamot

Fredrik Lindholm

Suppleant

Anita Wetterlöf Ajaxon


Suppleant

Hans Näsbrandt

Suppleant

Jörgen Olander


Kontakta styrelsen

Kontakta oss i styrelsen på styrelsen@flygaren19.se eller klicka här.