Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2020/2021.
Årsstämma 2020.


Ordförande

Ann-Christine Lindeblad

Vice ordförande/Kassör

Samuel Jaeger

Sekreterare

Ann Tillberg


Ledamot

Simon Edwinsson

Ledamot

Fredrik Lindholm

Suppleant

Anita Wetterlöf Ajaxon


Suppleant

Hans Näsbrandt

Suppleant

Henrik Kjellwall


Kontakta styrelsen

Kontakta oss i styrelsen på styrelsen@flygaren19.se eller klicka här.