Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2020/2021.
Årsstämma 2020.


Ordförande

Ann-Christine Lindeblad

Vice ordförande/Kassör

Samuel Jaeger

Sekreterare

Ann Tillberg


Ledamot

Dan Albertsson

Ledamot

John Larsson

Suppleant

Anita Wetterlöf Ajaxon


Suppleant

Simon Edwardsson

Suppleant

Elin Nassirbakly


Kontakta styrelsen

Kontakta oss i styrelsen på styrelsen@flygaren19.se eller klicka här.