Beställning av reparationer

Information gällande beställning av reparationer


Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant som finns inuti lägenheten. Anser du att föreningen skall åtgärda eller betala en reparation, se till att få godkänt av styrelsen innan du beställer. I normalfallet accepterar styrelsen inga sådana reparationer.