Trapphus

Om trapphuset


Dörrmattor, möbler eller andra lösa saker får inte finnas i trapphusen, då de kan utgöra hinder vid en eventuell utrymning. Barnvagnar får inte stå i trapphuset under en längre tid. De skall placeras i barnvagnsrummet eller i lägenheten. Detta gäller även barncyklar, pulkor mm.