Gården

Cyklar skall stå i cykelställ. Det är inte tillåtet att parkera motorfordon på gården. Grovsoprummet är stängt, men det betyder inte att grovsopor får placeras på gården.

garden1

bak11

sandlada