Källaren

Om källaren


Källargångar måste hållas fria enligt räddningstjänsten i händelse av brand. Det är ej heller tillåtet att förvara brandfarliga vätskor i förråden.