Sophämtning

Soprummet

Hushållssopor och vissa andra sopor kan slängas i soprummet på innergården. Att vår förening har en egen sopsortering är en förmån som vi betalar för. För att det ska fungera måste vi alla hjälpas åt med att ta ansvar för hur vi lämnar sopor.

I soprummet finns kärl för följande kategorier av sopor:

  • Hushållsavfall
  • Tidningar och papper
  • Kartong (
  • Mindre grovsopor
  • Metall
  • Plast
  • Glas
  • Mindre elsopor

Det finns tydliga skyltar för vad som ska lämnas i respektive kärl.

Vad får inte slängas i soprummet?

  • Större föremål

Det är inte tillåtet att slänga större grovsopor såsom möbler. Det som slängs måste få plats i kärlet. Inte heller större el-föremål såsom TV-apparater, kylskåp, m m kan slängas i soprummet.

För information om var större sopor kan lämnas, se Stockholm stads hemsida.

  • Kemikalier, målarfärg

Det är inte tillåtet att slänga kemikalier, målarfärg eller motsvarande i soprummet.

För information om var denna sorts sopor kan lämnas, se Stockholm stads hemsida. Stockholms stad erbjuder normalt att denna sorts sopor kan slängas på den ”Mobila miljöstationen”. Se följande länk:
https://www.stockholmvattenochavfall.se/mobila

Sophämtning

Sopor hämtas följande dagar:

Hushållsavfall                     måndag, onsdag, fredag

Glas                                    måndag

Kartonger, papper             onsdag, fredag

Grovsopor                          onsdag

Plast och Metall                 varannan torsdag, ojämna veckor

El                                        1 gång/per månad, sista vardagen i månaden